แจ้งปิดให้บริการร้านศึกษาภัณฑ์ฯหนีพิษโควิด

พิมพ์

ขยายเวลาปิดให้บริการร้านศึกษาภัณฑ์ฯ หนีพิษโควิด

ยันไม่กระทบผลิตหนังสือ - สั่งซื้อสินค้าออนไลน์

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรค องค์การค้าของ สกสค. จึงขอแจ้งให้ทราบว่า ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ทุกสาขา ขยายเวลาปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563

ทั้งนี้การปิดหน้าร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตหนังสือเรียนในปีการศึกษา 2563 แต่อย่างใด โดยหนังสือวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 หนังสือวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 , 2 , 4 และ 5 ขณะนี้ดำเนินการผลิตเสร็จเรียบร้อย พร้อมจำหน่ายและจัดส่งแล้ว

สำหรับหนังสือวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 3 และ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 รวมทั้งหนังสือกลุ่มวิชาสังคมศึกษา หนังสือภาษาจีน และหนังสือภาษาอังกฤษ คาดว่าจะผลิตเสร็จไม่เกินปลายเดือนมีนาคม พร้อมเตรียมดำเนินการจัดส่งลำดับต่อไป

อย่างไรก็ดี ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ได้ตามปกติ ที่เว็บไซต์ www.suksapanpanit.com ส่วนร้านค้าตัวแทนจำหน่ายยังรับสินค้าติดต่อผ่ายค้าส่งได้ตามปกติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 2514 4007 , 0 2514 4010 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้