ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1148
mod_vvisit_counterวานนี้2562
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1148
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา16714
mod_vvisit_counterเดือนนี้54825
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา62288
mod_vvisit_counterผู้ชมถึงปัจจุบัน11454208
You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์การค้าฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. จำนวน 5 ตำแหน่ง

แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. จำนวน 5 ตำแหน่ง

PDFพิมพ์อีเมล

แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. จำนวน 5 ตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.  ลงนามคำสั่งองค์การค้าของ สกสค. ที่ 17/2563  เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.  จำนวน 5 ตำแหน่ง  โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 16(5) และ (9) แห่งข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการบริหารงานองค์การค้าของ สกสค. พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ระเบียบองค์การค้าของ สกสค. ว่าด้วยที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. มีที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. จึงแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. ดังนี้

1. นายชาลี  จังวิจิตรกุล

2. นางสาวอรนงค์  วัฒนาภา

3. นางสาวพรประการ  การบูรณ์

4. นายกีรวิชช  ภควิญญู

5. นายนรินทร์  พุ่มวิวัฒนศิริกุล

ทั้งนี้ค่าจ้างและเงื่อนไขอื่นให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระเบียบองค์การค้าของ สกสค. ว่าด้วยที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. พ.ศ. 2556  และสัญญาจ้างที่ได้ทำไว้กับองค์การค้าของ สกสค.  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ทำสัญญากับองค์การค้าของ สกสค. เป็นต้นไป