ผอค.เปิดวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนองค์การค้า

พิมพ์

ผอค. เปิดวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนองค์การค้าของ สกสค.

นายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. เปิดเผยถึงนโยบายการบริหารงานในการขับเคลื่อนสู่การยกระดับองค์การค้าของ สกสค ดังนี้