ประกาศองค์การค้าฯ จำนวน 3 โครงการ

พิมพ์

ประกาศองค์การค้าฯ จำนวน 3 เรื่อง

ด้วยองค์การค้าของ สกสค. มีความประสงค์จะประกวดราคา จำนวน 3 โครงการ  ดังนี้

1. เรื่อง การซื้อประกันภัยประจำปี 2562 แยกเป็น

1.1 การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

1.2. การประกัยภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

1.3 การประกันภัยรถยนต์ และ พรบ. รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

รับฟังคำชี้แจงวันที่ 11 กันยายน 2561   และยื่นใบเสนอราคาวันที่ 13 กันยายน 2561 สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

2. เรื่อง ขายอาคารต้นแบบร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ หน้าอาคาร 10 พร้อมรื้อถอนและขนย้าย  กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 17 กันยายน 2561  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

3. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพิมพ์สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 18 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก