ประกาศ อค. เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือแบบเรียนฉบับปรับปรุง

พิมพ์

ประกาศ อค. เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียนฉบับปรับปรุง

ประกาศองค์การค้าของ สกสค. (ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พิมพ์หนังสือแบบเรียนองค์การค้าของ สกสค. ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๑