ประกาศ อค. ที่ 6/2561 เรื่อง การขายทอดตลาดเศษวัสดุ

พิมพ์

ประกาศ อค. ที่ 6/2561 เรื่อง การขายทอดตลาดเศษวัสดุ

ประกาศองค์การค้าของ สกสค. ที่ 6/2561 เรื่อง การขายทอดตลาดเศษวัสดุ