สิริมงคลรับปีใหม่

พิมพ์

สิริมงคลรับปีใหม่

นายกิตติศักดิ์  รัตนฉายา รองผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.  พร้อมด้วย  นายยุทธนา  ภาณุมาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.   นำทีมคณะผู้บริหาร  พนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค.  ร่วมทำบุญขึ้นปีใหม่ถวายภัตตาหารเช้าพระราชวิสุทธิประชานาถ หรือท่านเจ้าคุณอลงกต  เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ  จังหวัดลพบุรี    จากนั้นสักการะพระพฤหัสบดี  พระภูมิชัยมงคล  และเจ้าที่   เพื่อความเป็นสิริมงคล  เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561