ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน อค

พิมพ์

วันพุธที่ ๐๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๐:%M น.

ประชาสัมพันธ์ - ประกาศองค์การค้าฯ

ประกาศองค์การค้าของ สกสค.

เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ภายในองค์การค้าของ สกสค. ด้วยวิธี E-bidding

รายละเอียดประกาศ คลิก

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิ.ย. 2564