ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่าย อค

พิมพ์

วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๐:%M น.

ประชาสัมพันธ์ - ประกาศองค์การค้าฯ

ประกาศองค์การค้าของ สกสค.

เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ภายในองค์การค้าของ สกสค.

รายละเอียดประกาศ คลิก

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2564