ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์.

พิมพ์

วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๐:%M น.

ประชาสัมพันธ์ - ประกาศองค์การค้าฯ

ประกาศองค์การค้าของ สกสค.

เรื่อง ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์.

รายละเอียดประกาศ คลิก

ประกาศ ณ วันที่ 28 พ.ค. 2564