ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เนื้อใน,เคลือบSpot UV และทำเล่มหนังสือเรียนและแบบฝึกทักษะ 9 รายการ

พิมพ์

วันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๐:%M น.

ประชาสัมพันธ์ - ประกาศองค์การค้าฯ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เนื้อใน,เคลือบSpot UV และทำเล่มหนังสือเรียนและแบบฝึกทักษะ 9 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ คลิก

ประกาศ ณ วันที่ 19 พ.ค. 2564